Informace pro řidiče

LaserWash je plně automatická bezkontaktní tlaková mycí linka se samoobslužnou pokladnou.

Před použitím Laserwash se ujistěte, že karoserie a vybavení Vašeho vozidla odolají tlaku vody, který je značný. Vjezd s poškozeným vozidlem je plně v kompetenci a na zodpovědnosti jeho řidiče!

Řidiči před vjezdem do myčky nemusejí odstraňovat doplňky z vozidla, pokud jsou dostatečně připevněny a pokud vozidlo s nimi splňuje maximální dovolené rozměry pro myčku:

 
 

Návod k obsluze mycí linky


Dodržujte postup obsluhy uvedený na pokladně u vybraného způsobu platby – není třeba spěchat, ale čtěte a skutečně
postupujte tak, jak je na pokladně zřetelně napsáno!

Červeně svítící tlačítka programů znamenají, že je myčka obsazena a nelze začít s výběrem mytí! Displej informuje o stavu mycí linky
a možnostech použití pokladny v daný okamžik.

Zeleně svítící tlačítka programů znamenají, že můžete začít s obsluhou pokladny a myčky.
Správně obsloužená pokladna = otevření vrat ihned po stlačení vybraného programu
Stvrzenku tiskněte až jako poslední úkon!

Po otevření vrat vjíždějte středem tunelu rovnoměrně tak, aby podlahový rošt byl mezi koly vozidla.

Pohyb v lince je řízen znaky na displeji umístěném vlevo (zelená šipka = pomalu dopředu × červený kříž = stop, směrové
šipky slouží ke správnému umístění vozidla) a zvukovými pokyny v českém jazyce.

Na symbol červeného kříže ihned zastavte, zabrzděte, vypněte motor a zůstaňte ve vozidle. Nevystupujte z vozidla – mytí probíhá
automaticky!

V případě potřeby nebo závady na mycí lince volejte 736 484 994.

Pro případnou závadu výjezdových vrat slouží k jejich otevření velké černé tlačítko „hříbek“.